Now showing items 1-2 of 2

  • Harmonizace daně z příjmů fyzických osob v Evropské Unii 

    Pavlová, Veronika
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se harmonizace daně z příjmů fyzických osob. V úvodu se bude zabývat údaji o vzniku Evropské Unie a společném trhu a také již dosaženého stupně harmonizace daně z ...
  • Harmonizace přímých daní v Evropské unii 

    Ženatová, Eva
    Bakalářská práce se zabývá problematikou harmonizace přímých a nepřímých daní v rámci Evropské unie a to především historickým vývojem, současným stavem a možným dalším vývojem harmonizace v oblasti daní přímých. Hlavním ...