Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh specializovaného portálu pro dřevozpracující průmysl 

    Kudelás, Stanislav
    Bakalárska práca sa zameriava na vytvorenie návrhu špecializovaného portálu pre drevospracujúci priemysel, ktorý spája elektronický obchod a informačný portál. Ukazuje výhody jednotlivých častí portálu a vzájomnú previazanosť ...