Now showing items 1-5 of 5

 • Příprava pro atestaci procesů životního cyklu informačního systému WIN-X 

  Šmíd, Tomáš
  Bakalářská práce „Příprava pro atestaci procesů životního cyklu informačního systému WIN-X“ se zabývá problematikou jakosti a její certifikace. Teoretická část popisuje způsoby měření jakosti a metodik k tomu určených. ...
 • Studie porovnání rizik pro podnikatelský subjekt z pohledu jakosti 

  Bojdová, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na popis důležitosti kvality již v předvýrobních etapách a návrh odstranění rizik vzniku vad, které mohou nastat při současné situaci ve firmě ZKL-Výzkum a vývoj, a.s. Hlavním produktem firmy ...
 • Zavedení normy ISO 9001:2001 

  Hajkrová, Romana
  Cílem mé bakalářské práce je popis implementace normy ISO 9001:2001 ve společnosti ABC Security. V práci popisuji charakter společnosti, provádím analýzu a zabývám se možnostmi teoretických východisek. Závěrem navrhuji ...
 • Zefektivnění chodu výrobního podniku s využitím managementu jakosti 

  Kůrková, Dana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem na zefektivnění vybraného podnikového procesu. Vychází se z dokumentace zavedeného systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001: 2008 a reálné činnosti podniku v současné době. ...
 • Zlepšování procesů výrobního podniku 

  Hasmanová, Sabina Bohdana
  Předmětem bakalářské práce je eliminovat zmetkovitost ve výrobním procesu pomocí aplikace metodologie Lean Six Sigma s kombinací dalších podpůrných prvků. Cílem je zajistit podniku takové podmínky, aby neshodné výrobky ...