Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh zásobování a skladovaní ve společnosti Tipafrost a.s. 

    Venhoda, Petr
    Bakalářská práce je zaměřena na zásobování a skladování ve zvolené společnosti. Práce obsahuje analýzu současného systému zásobování a skladování ve vybrané společnosti TIPAFROST, a.s., která se zabývá výrobou mražených ...
  • Návrh zásobování a skladovaní ve společnosti Tipafrost a.s. 

    Venhoda, Petr
    Bakalářská práce je zaměřena na zásobování a skladování ve zvolené společnosti. Práce obsahuje analýzu současného systému zásobování a skladování ve vybrané společnosti TIPAFROST, a.s., která se zabývá výrobou mražených ...