Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení hospodaření neziskové organizace 

    Milion, Radek
    Předložená bakalářské práce se zabývá zhodnocením hospodaření junáckého střediska. Na základě teoretických východisek, uvedených v první části práce, je zaměřena na analýzu příjmů a výdajů této neziskové organizace. Třetí ...