Now showing items 1-1 of 1

  • Studie navýšení výkonnosti výrobního podniku 

    Studený, Tomáš
    Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť aktuálny stav procesu sekvencovania spoločnosti GRUPO ANTOLIN Bratislava s.r.o. závod Žilina, zistiť oblasti možného zlepšenia a navrhnúť prípadné riešenia optimalizácie, ktoré povedú ...