Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh komunikační síťové infrastruktury přístavby základní školy 

    Srnec, Jan
    Cílem této bakalářské práce je vypracování kompletního návrhu datové komunikační infrastruktury pro novou budovu základní školy v Židlochovicích. Práce vychází z projektové dokumentace stavby a požadavků investora. Nedílnou ...
  • Návrh počítačové sítě pro společnost Hydrex, s.r.o 

    Kožiak, Ján
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete pre firmu Hydrex, s.r.o., ktorá vlastní v priemyselnom areály dve budovy, medzi ktorými je vzdialenosť niekoľko metrov. Teoretická časť práce je zameraná na vysvetlenie ...