Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh počítačové sítě komerční budovy 

    Pospíšil, Roman
    Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě komerční budovy s ohledem na požadavky investora a realizační možnosti. Obsahem práce je analýza současného stavu, teoretické východiska a samotné návrhové řešení včetně ...