Now showing items 1-1 of 1

  • Rekonstrukce počítačové sítě pro firmu TILL s.r.o. 

    Jílek, Stanislav
    Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí počítačové sítě pro firmu Lisovna TILL s.r.o. Konkrétně vychází z analýzy dvou budov, které firma vlastní a do kterých je zapotřebí zavést novou univerzální kabeláž z důvodu modernizace ...