Now showing items 1-2 of 2

  • Efektivnost investic při výrobě betonu 

    Dörflová, Hana
    Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti investic a analýzu faktorů, které efektivnost ovlivňují, v podmínkách společnosti TBG BETONMIX a.s. Teoretická část obsahuje obecné informace o investicích, zdrojích ...
  • Finanční analýza vybraného podniku 

    Pavlíček, Igor
    V bakalářské práci se zabývám zlepšením výkonnosti podniku společnosti Kubíček Amis spol. s.r.o. s použitím finanční analýzy. Cílem bakalářské práce je hodnocení ekonomické výkonnosti podniku pomocí analytických metod ...