Now showing items 1-5 of 5

 • Navrhnutí změn v systému odměňování v dané společnosti 

  Mucha, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců ve společnosti HANYA corporation s.r.o.. Vteoretické části práce se zabývá vysvětlením základních pojmů vodměňování zaměstnanců. Vanalytické části sebakalářská ...
 • Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Rous, Filip
  Smyslem této bakalářské práce je vytvoření návrhu změn systému odměňování zaměstnanců ve společnosti FORTYS PIZZA s.r.o. První část pojednává o teoretických poznatcích z oblasti odměňování zaměstnanců. Druhá část se zabývá ...
 • Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Mikmeková, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá systémem odměňování pracovníků ve společnosti Rebio Sun s. r. o. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První část se věnuje cílům práce a metodám zpracování. V další kapitole jsou základní teoretická ...
 • Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Groligová, Alena
  Bakalářská práce je zaměřena na systém odměňování ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří kapitol. V první část obsahuje vysvětlení základních pojmů týkající se teorie odměňování. Ve druhé kapitole je zanalyzován ...
 • Zaměstnávání zaměstnanců 

  Kratochvílová, Marcela
  Tato bakalářská práce pojednává o procesu zaměstnávání zaměstnanců ve společnosti Skanska a.s. S pomocí analytických metod zkoumá dokumenty používané při tomto procesu a porovnáním různých možností zaměstnávání zaměstnanců ...