Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh modelu Oracle BI jako nástroje pro podporu rozhodování 

    Kříž, Jan
    Tato práce se zabývá tématem velmi moderní a intenzivně se rozvíjející oblasti Business Intelligence a vysvětlením pojmů souvisejících. Dále popisuje užitečnost nástrojů Business Intelligence, které pomáhají vedoucím ...