Now showing items 1-1 of 1

  • Metody oceňování dlouhodobých hmotných aktiv v podniku 

    Válová, Věra
    Tato bakalářská práce je zaměřena na vymezení metod oceňování dlouhodobých hmotných aktiv v podniku. Bakalářská práce zvlášť popisuje metody v účetnictví, v oblasti zdanění příjmů a porovnává vlivy, výhody a nevýhody ...