Now showing items 1-1 of 1

  • Finanční situace firmy ARKO-TECHNOLOGY a.s. 

    Denker, Lukáš
    Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou firmy Arko Technology, a.s. Na základě zjištěných faktů z analýzy, obsahuje návrhy na zlepšení finanční situace zmíněné firmy, její nedostatky a také její silné stránky.