Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vybraných ukazovateľov firmy VÚEZ, a.s. pomocou časových radov 

    Vicenová, Ivana
    Obsahom tejto bakalárskej práce je analýza vybraných ukazovateľov firmy VÚEZ, a.s. pomocou časových radov. V prvej, teoretickej časti práce, sú spracované teoretické východiská pre výpočet a použitie regresnej analýzy a ...
  • Vliv finanční krize na úvěrování podniků 

    Frech, Petr
    Bakalářská práce se zaobírá soudobou finanční krizí a jejími dopady na podmínky úvěrování podniků. V teoretické části jsou popsány základní pojmy o úvěrech, úrokových sazbách a popis soudobé finanční krize. V praktické ...