Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr na založení firmy 

    Kopáč, Martin
    Táto bakalárska práca je zameraná na spracovanie podnikateľského zámeru vytvoreného pre potreby firmy, ktorá zvažuje založenie nového fitness centra. Podnikateľský zámer sa zaoberá problematikou analýzy prostredia, analýzy ...