Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh internetových stránek 

    Úradníček, Lukáš
    Bakalárska práca sa venuje zhodnoteniu oficiálnych stránok Fakulty podnikatežskej na Vysokom učení technickom v Brne (http://www.fbm.vutbr.cz). Hodnotená je použitežnosť, prístupnosť a informačná architektúra. Na základe ...