Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh změn informačního systému malé firmy 

  Čelko, Boris
  Táto bakalárska práca sa zameriava na firmu GOMS s.r.o. Bakalárska práca sa delí na niekoľko častí, pričom jej prvá časť je zameraná na teoretické východiská k danej problematike, v ďalšej časti bakalárskej práce uskutočním ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Čička, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou prostredia firmy NDŽ s.r.o. Pojednáva o posúdení a návrhoch zmien informačného systému. Prvá časť obsahuje teoretické východiská k danej problematike a analýzam, ktoré boli uskutočnené ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Krásničan, Matej
  Bakalárska práca analyzuje stav informačných systémov v spoločnosti R-SYS s.r.o. Navrhuje riešenia pre ich zlepšenie. Odporúčané zmeny by mali priniesť zefektívnenie informačných systémov a zlepšiť každodennú činnosť s ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kováč, Matej
  Bakalárska práca je zameraná na analýzu súčasného stavu informačného systému vo firme KRPA Slovakia, s. r. o.. V práci sa nachádzajú návrhy na zlepšenie, ktoré vo výsledku majú priniesť do firmy zvýšenie efektivity a ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Matis, Peter
  Bakalárska práca analyzuje stav informačných systémov v spoločnosti iPARTNER, s.r.o a navrhuje riešenia na ich vylepšenie za pomoci metód a analýz, ktoré sú bežne využívane samotnou spoločnosťou. Odporúčané zmeny by mali ...