Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhodnocení rozdílů českých a anglických účetních standardů 

    Gongol, Ondřej
    Cílem předložené bakalářské práce "Vyhodnocení rozdílů českých a anglických účetních standardů" je analyzovat rozdíly v účetnictví a výkaznictví České republiky a Velké Británie. První část bakalářské práce rozebírá ...