Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh elektronického obchodu na bázi dropshippingu 

  Kucbel, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou elektronického obchodu pro prodej počítačových her, který je založen na bázi dropshippingu. V teoretické části jsou popsány technologie, pomocí kterých bude elektronický obchod ...
 • Návrh internetových stránek 

  Kováčik, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a tvorbou internetovej prezentácie pre spoločnosť Your Ideas, s.r.o. Úvodná časť je zameraná na teoretické poznatky z oblasti tvorby internetových stránok, ktoré následne aplikuje pri ...
 • Návrh nabídkového systému pro cestovní agenturu 

  Petr, Zbyněk
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout informační systém pro vytváření nabídek zájezdů klientům cestovní agentury. Systém bude integrován do webového portálu a bude umožňovat interaktivní formou vytvářet pro zákazníky ...
 • Návrh webového portálu 

  Kraus, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webového informačního systému pro skautský oddíl. Je postaven na webových standardech, jako jsou jazyky PHP, JavaScript, HTML a CSS. Použitou databází je pak MySQL. Cílem ...
 • Návrh webového portálu pro hodnocení kvality služeb v menzách 

  Kovařík, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a naprogramováním webového portálu pro hodnocení kvality jídel v menzách. Tento portál bude sloužit studentům k tomu, aby si předali informace o jednotlivých menzách a jídlech, která ...
 • Účetní modul podnikového informačního systému 

  Machala, Ondřej
  Obsahem této práce je popis vývoj účetního modulu informačního systému společnosti inLink CZ, s.r.o. První část práce se zabývá analýzou potřeb společnosti z pohledu evidence účetních případů, příslušných dokumentů a ...