Now showing items 1-1 of 1

  • Zefektivnění výrobního procesu 

    Pivodová, Tereza
    Tato závěrečná práce se zaměřuje na aktuální stav řízení logistického toku a návrh na zvýšení kvality procesu výroby v podniku HL propan, s.r.o. Popisuje a analyzuje jak současný stav tohoto podniku, tak možný budoucí, po ...