Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh optické sítě ve Vysokém Mýtě 

  Novák, Milan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem optické sítě, která umožní investorovi připojit domácnosti žijící na největším sídlišti ve Vysokém Mýtě k vysokorychlostnímu internetu.
 • Návrh počítačové sítě na pobočce celní správy v Martině 

  Mihálik, Andrej
  Cieľom mojej bakalárskej práce je návrh sieťovej infraštruktúry pre pobočku colnej správy v Martine. Vychádzam zo stavebného plánu, aktuálneho stavu, požiadaviek užívateľov a taktiež zohľadňujem aj finančné možnosti ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Novák, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě společnosti. První kapitola pojednává o teoretických východiskách práce, která jsou potřebná znát pro vytvoření síťového návrhu. Druhá kapitola obsahuje analýzu současného ...
 • Návrh zvýšení dostupnosti podnikové sítě 

  Chobotová, Jana
  Práca sa zaoberá počítačovou sieťou veľkej výrobnej firmy a jej aktuálnym problémom s častou nedostupnosťou spojenia. Cieľom práce je na základe uskutočnenej analýzy navrhnúť vhodné riešenie na zaistenie dostupnosti ...