Now showing items 1-11 of 11

 • Návrh komunikační infrastruktury firmy JOSA-KOVO s.r.o. 

  Salaj, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je návrh nové komunikační infrastruktury v sídle firmy JOSA – KOVO s.r.o. Návrh obsahuje pojednání o kabeláži, zařízeních nutných pro chod datové sítě a serverech. V první části jsou zpracována ...
 • Návrh počítačové sítě multifunkčního domu 

  Lukeš, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a následným návrhem univerzální kabeláže v multifunkčním domě, který v současné době slouží jako sídlo pro potřeby nejmenované společnosti a čtyřčlenné rodiny v podobě bytu, kde je ...
 • Návrh počítačové sítě na nové pobočce společnosti 

  Vlček, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem řešení rozvodů univerzální kabeláže v nevyužitém patře sídla společnosti, které má být využito k pronájmu jako kancelářské místnosti. Dále je součástí této práce revize stávající počítačové ...
 • Návrh počítačové sítě pro malou firmu 

  Vaňková, Jana
  Pro zpracování mé bakalářské práce jsem zvolila téma „Návrh počítačové sítě pro malou firmu“. V této práci se budu zabývat analyzováním současného stavu počítačové sítě ve firmě IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., popisem teoretických ...
 • Návrh počítačové sítě pro základní školu 

  Havlíček, Stanislav
  Bakalářská práce zpracovává problematiku návrhu počítačové sítě na základní škole. Práce je složená ze tří částí, přičemž první část pojednává o teoretickém základu problematiky. Druhá část je zaměřena na analýzu současného ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Kapoun, Miroslav
  Bakalářská práce pojednává o problematice komplexního návrhu počítačové sítě na úrovni středně velké strojírenské společnosti. Práce se zabývá teoretickým hlediskem, abychom lépe porozuměli dané problematice. Analýza ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Herodková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě ve vybrané firmě. V analytické části práce popisuji současný stav počítačové sítě a následně požadavky investora na síť novou. V poslední části bakalářské práce se nachází ...
 • Návrh síťové infrastruktury polyfunkční budovy 

  Kobliha, Jan
  Bakalářská práce se zabývá designem implementace síťové infrastruktury do nově vystavovaného polyfunkčního objektu. Vychází z podkladů stavebních plánů a požadavků zadavatele. Bakalářská práce obsahuje teoretické podklady ...
 • Návrh univerzální kabeláže multifunkční budovy 

  Fremel, Karel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem universální kabeláže v multifunkčním domě. Konkrétně analýzou současného stavu domu, teoretickými východisky využitými při návrhu řešení a samotný návrh konečného řešení vycházejícího z ...
 • Návrh univerzální kabeláže pro novostavbu rodinného domu 

  Olbrichová, Jana
  Cílem práce je navrhnout univerzální kabeláž pro novostavbu rodinného domu tak, aby vyhovovala požadavkům zadavatele a tudíž byla vhodná pro využití ke studijním, pracovním i rekreačním účelům.
 • Návrh univerzální kabeláže pro společnost GNT s.r.o 

  Doležal, Martin
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem univerzální kabeláže v multifunkčním domě, který projde kompletní rekonstrukcí a bude sloužit pro firemní účely společnosti GNT s.r.o.. Návrh kabeláže vychází z požadavků ...