Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh počítačové sítě pro budovu základní školy 

    Dzurdzíková, Kristína
    Táto bakalárska práca pojednáva o problematike kompletného návrhu počítačovej siete pre základnú školu, ktorej areál tvoria dve budovy. Podkladom je analýza súčasného stavu, ktorá vychádza z konzultácii s miestnym správcom ...
  • Návrh univerzální kabeláže pro firmu AGRAKOM, s.r.o. 

    Greguš, Juraj
    Bakalárska práca sa zaoberá analýzou a návrhom univerzálnej kabeláže v administratívnej budove a časti pracovnej haly, ktorá je využívaná firmou AGRAKOM, s.r.o. na ich činnosť. Na základe analýzy, teoretických východísk a ...