Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr firmy 

    Hanáková, Lucie
    Předmětem této bakalářské práce je vytvoření návrhu podnikatelského záměru pro kadeřnický salón. Práce obsahuje teoretické poznatky týkající podnikatelského záměru a jeho struktury, právních forem v ČR, analýzy vnitřního ...