Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr 

    Janečková, Petra
    Cílem mé bakalářské práce bude vytvořit podnikatelský záměr na založení nového kadeřnictví. V práci se postupně budu zabývat všemi aspekty, které se založením a řízením podniku souvisí. Pomocí metod a výzkumu budu realizovat ...
  • Podnikatelský záměr – realizace pánského holičství 

    Sedláček, Martin
    Bakalářská práce se zabývá zpracováním reálného a funkčního podnikatelského záměru na realizaci a následný provoz pánského holičství, a to ve třech možných scénářích – pesimistický, realistický a optimistický. Práce je ...