Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na zlepšení firemní kultury 

    Kazda, Zbyněk
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou firemní kultury. Najdete v ní základní vymezení firemní kultury od nejrůznějších autorů a nejdůležitější teoretické pojmy. Analyzuje firemní kulturu firmy KAMPOS, s.r.o.. Pro ...