Now showing items 1-6 of 6

 • Kritická analýza porovnání jednotlivých metod oceňování nemovitostí 

  Konečný, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je srovnání jednotlivých metod oceňování. Práce se zabývá především otázkami oceňování nemovitostí a znalecké legislativy. V první části jsou zpracovaná teoretická východiska potřebná analýze ...
 • Návrh systému evidence a oceňování zásob ve společnosti ABC, s.r.o. 

  Bílková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zásob ve společnosti ABC, s.r.o. Popisuje způsoby účtování a oceňování zásob. Obsahuje návrh vhodného systému oceňování a účtování o zásobách v dané společnosti.
 • Návrh systému oceňování zásob ve společnosti ABC, s.r.o. 

  Zahradniková, Radka
  Bakalářská práce se zabývá způsoby oceňování a popisuje jejich výhody a nevýhody. Obsahuje návrh systému oceňování zásob ve společnosti ABC, s. r. o.
 • Oceňování vybrané skupiny majetku Národního divadla Brno 

  Vavrová, Jaroslava
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku hospodaření s vybranou skupinou majetku příspěvkové organizace Národní divadlo Brno. Práce je soustředěna především na oblast kostýmů. Cílem této práce je na základě poznatků ...
 • Oceňování zásob ve vybrané firmě 

  Kružíková, Elena
  Bakalářská práce poskytuje ucelený přehled o problematice oceňování a vykazování zásob v účetnictví. Metodou srovnání přístupů české účetní legislativy s IAS/IFRS poukazuje na důležitost harmonizace těchto přístupů a zároveň ...
 • Účtování o zásobách 

  Jochová, Eva
  Cílem této práce bylo navrhnout řešení, které by umožnilo zrychlení účtování materiálu v První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s., přičemž byla navržena dvě možná řešení. Prvním návrhem bylo zavedení samostatného ...