Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení finanční situace společnosti 

    Kotaba, Jiří
    Cílem bakalářské práce je navrhnout konkrétní kroky pro zlepšení finančního řízení společnosti SMO m.a.s. což předpokládá provést finanční analýzu podniku, z ní vyvodit nedostatky a navrhnout opatření. Tyto návrhy možných ...
  • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

    Vyorálková, Petra
    Bakalářská práce má za cíl představit návrhy, které povedou k posílení konkurenceschopnosti farmářského řeznictví a bistra Mikrofarma. Podnik je analyzován pomocí komunikačního mixu, hodnotového řetězce a hodnotové nabídky. ...