Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh řešení optimalizace DPH 

    Šmatlavová, Alena
    Bakalářská práce zobrazuje daňové zatížení firmy z pohledu daně z přidané hodnoty. Součástí této práce jsou potřebné informace, postupy a návrh řešení, jak tuto daňovou zátěž nejlépe optimalizovat a dosáhnout tím snížení ...