Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh rozvoje motivačního programu vybrané společnosti 

    Smýkalová, Barbora
    Bakalářská práce analyzuje současnou podobu motivačního programu společnosti MITAS a. s., nejsilnějšího konkurenta a spokojenost zaměstnanců. Na základě dotazníkového šetření navrhuje reálné změny současného motivačního ...