Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace zdanění příjmů společníka s.r.o. 

    Jedlička, Petr
    Tato práce se zabývá optimalizací zdanění společníka ve společnosti s ručením omezeným. Práce se snaží najít odpověď na otázku, zda je pro společníka výhodnější zdanění odměny za práci pro společnost, tedy práci zdaněnou ...