Now showing items 1-1 of 1

  • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

    Vymazalová, Tereza
    Tato bakalářská práce se zabývá vnitropodnikovými směrnicemi české obchodní korporace. První část obsahuje teoretická východiska pro vnitropodnikové směrnice, pro zaměstnance a pro odměňování zaměstnanců. Ve druhé části ...