Poslední příspěvky

 • Návrh marketingového plánu 

  Trtílková, Michaela
  Bakalářská práce pojednává o návrhu marketingového plánu prodeje karbonových ramen. Obsahuje návody, návrhy, postupy a potřebné informace k jeho realizaci a tím ke zvýšení tržeb firmy a celkové prosperity.
 • Informatizace státní správy 

  Vaculík, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na zhodnocení současné situace v oblasti informatizace státní správy na území Jihomoravského kraje. Zabývá se aktuálními potřebami občanů a úřadů ve vzájemné komunikaci. Práce také představuje dva ...
 • Rozvoj marketingových aktivit firmy 

  Hlaváč, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou rozvoje marketingových aktivit společnosti Unistav a.s. Tato firma se zabývá obchodní a stavební činností. Teoretická část práce se zaměřuje na komunikační politiku, analýzu vnitřního a ...
 • Workflow procesu schválení a vystavení faktury v prostředí velké organizace 

  Smejkal, Milan
  Posouzení stávajícího stavu oběhu vybrané částí dokladů v prostředí velké organizace, konkrétně vystavení faktury. Analýza se týká především organizací, kde vystavení faktury zajišťuje všeobecná účtárna na základě podkladů ...
 • Návrh softwarové podpory pro plánování tržeb 

  Krčálová, Lucie
  Cílem mé bakalářská práce na téma: „Návrh softwarové podpory pro plánování tržeb“ je sestavení ročního plánu tržeb společnosti HARTMANN – RICO jinou metodou, než doposud firma využívala. První část práce je věnována krátkému ...
 • Návrh optimalizace prodeje internetové reklamy 

  Benda, Tomáš
  Cílem práce je analyzovat reklamní kampaň, která proběhla na serveru Game-Park.cz z pohledu využití a prodeje internetové reklamy a vytvořit návrh optimálního prodeje internetové reklamy. Práce popisuje jednotlivé formy ...
 • Posouzení IS firmy a návrh změn 

  Parimucha, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhy na zlepšení informačního systému v rodině výrobně-obchodních firem ELMO.
 • Financování investičního záměru 

  Papež, Radek
  Bakalářská práce se zabývá financováním developerských projektů. Teoretická část se zaměřuje na možnosti financování developerských projektů. Praktická část obsahuje analýzu možností financování pro realizaci konkrétního projektu.
 • Optimalizace elekronického obchodu firmy GAME LAND s.r.o. 

  Smrž, Marek
  Bakalářská práce popisuje a hodnotí elektronický obchod středně velké firmy, která se zabývá informačními technologiemi. Práce je rozdělena na dvě hlavní části a obsahuje jedenáct obrázků. První část je věnována popisu ...
 • Softwarová podpora finanční analýzy podniku 

  Krusberská, Daniela
  Předmětem této práce je finanční analýza společnosti H E M A X s.r.o., ke které byla vytvořena softwarová podpora za účelem automatizace veškerých výpočtů. Software umožňuje zpracovat finanční analýzu za období 3 let a ...
 • Základ úspěšné motivace týmu 

  Brabcová, Lenka
  Tématem této práce je zjištění, jaké motivační faktory ovlivňují vyšší pracovní nasazení ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Zajímaly mě především důvody, které vedou k nedostatečné pracovní motivaci zaměstnanců a ...
 • Návrh na implementaci SQL databáze jako prostředku ke zlepšení vnitropodnikové komunikace 

  Bednář, Martin
  Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout intranetovou elektronickou nástěnku pro zjednodušení a zefektivnění vnitropodnikové komunikace pomocí Windows SharePoint Services 3.0. Práce obsahuje postupy použité při ...
 • IS jako konkurenceschopnost daňových a účetních kanceláří 

  Nedbálková, Kristýna
  Bakalářská práce pojednává o vztahu marketingu a internetu jako konkurenceschopného prvku. Obsahuje návody, postupy a potřebné informace k utvoření optimálního řešení a tím ke zvýšení prosperity a reklamy firmy.
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Zapadlo, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku aktualizace obsahu internetových prezentací pomocí redakčních systémů. Cílem je navrhnout a vytvořit internetovou prezentaci pro společnost Cars-deluxe s.r.o. a pro správu ...
 • Zhodnocení hospodaření městské části Brno-Žabovřesky 

  Šimeček, Filip
  Bakalářská práce pojednává o zhodnocení hospodaření městské části Brno-Žabovřesky. Její součástí je analýza rozpočtových příjmů a výdajů a možné návrhy a postupy na zlepšení hospodaření této městské části.
 • Návrh vhodného pojistného portfolia pro obec Rajhradice 

  Ryzá, Michaela
  Bakalářská práce analyzuje problémy, které souvisejí s návrhem pojistného portfolia pro obec Rajhradice. Obsahuje analýzu rizik a návrh takového pojistného portfolia, při kterém budou nejzávažnější rizika obce prostřednictvím ...
 • Analýza účetních výkazů pomocí časových řad 

  Doležel, Martin
  Bakalářská práce pojednává o analýze účetních výkazů podniku za určité časové období prostřednictvím časových řad. Obsahuje definici časových řad, postupy potřebné k úspěšné analýze a také samotnou analýzu vybraných položek ...
 • Návrh na optimalizaci při zavádění ČSN ISO 9001:2001 

  Alt, David
  Bakalářská práce obsahuje návrh optimalizace procesů při přípravě zavedení systému řízení jakosti dle normy ČSN ISO 9001:2001 v malé stavební firmě, která souvisí s prosperitou podniku. Řešení vychází z globální a detailní ...
 • Zhodnocení on-line marketingových aktivit společnosti SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. 

  Kuna, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením využití nástrojů on-line marketingu v podmínkách společnosti SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. První část pojednává o problematice významu internetu, marketingového řízení a jejich vzájemného ...
 • Model elektronického obchodu s podporou zákazníků 

  Henčl, Luděk
  Obsahem bakalářské práce je obecná analýza, výhody, nevýhody a chování zákazníka v prostoru elektronického obchodování. Součástí této analýzy je návrh konkrétního internetového obchodu.

Zobrazit další