Now showing items 1-2 of 2

  • Systém pro měření malých průtoků 

    Karásek, Eduard
    Diplomová práce se zabývá vytvořením systému pro měření malých průtoků kapalin. V úvodní části práce jsou popsány základní typy kapalinových průtokoměrů, které jsou vhodné pro měření malých průtoků. Za malý průtok je ...
  • Využití uhlíkových nanotrubic pro realizaci elektrod tlustovrstvých senzorů 

    Polický, Jiří
    Tato práce se zabývá problematikou detekce těžkých kovů s použitím miniaturizovaných tlustovrstvých senzorů. Pracovní elektroda pro tyto senzory byla připravena pomocí tlustovrstvé pasty za použití prášku s uhlíkovými ...