Now showing items 1-1 of 1

  • Segmentace řeči 

    Andrla, Petr
    V rámci diplomové práce byl vytvořen program pro segmentaci nahrávek řeči na fonémy. Tento program byl vytvořen v prostředí Matlab a skládá se z několika skriptů. Program umožňuje automatickou segmentaci. Segmentace řeči ...