Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza nadproudové spouště pomocí MKP 

    Makki, Zbyněk
    Cílem projektu bylo připravit zadaný model proudovodné dráhy v prostředí programu Solidworks, aby bylo možné tuto proudovodnou dráhu simulovat v prostředí programu Ansys, kde se podle zadaných podmínek provedl výpočet ...
  • Simulace nadproudové spouště jističe 

    Dostál, Lukáš
    Jištění elektrických zařízení je důležité nejen z důvodu ochrany proti zničení účinky elektrického proudu, ale také ochrany před úrazem elektrickým proudem lidí či domácích zvířat. Se zvyšující se životní úrovní obyvatel ...