• Simulace absorpčních charakteristik dielektrických materiálů 

    Bačkovský, Pavel
    Práce se zaobírá dielektrickými materiály. Charakterizuje pojem dielektrikum a blíže se zabývá polarizacemi probíhajícími v dielektriku, především pak relaxační polarizací. Stanovuje pojem dielektrická absorpce a blíže ...