Now showing items 1-1 of 1

  • Simulace zpoždění při přenosu dat mezi stanicemi v IP sítích 

    Balej, Jiří
    Diplomová práce je podrobně zaměřena na zpoždění vznikající při přenosu informace v IP sítích. Začátek práce je věnován seznámení s místy a příčinami vzniku zpoždění. Pro jednotlivé zdroje zpoždění jsou uvedeny parametry, ...