Now showing items 1-2 of 2

  • Model lineárního transpondéru 

    Pospíšil, Miroslav
    Diplomová práce pojednává o problematice družicových transpondérů. V první části práce jsou popsány základy družicové komunikace, definice satelitních služeb, frekvenční pásma a družicové orbity. Náplň druhé části práce ...
  • Model terminálu VSAT 

    Kudlička, Miroslav
    V této práci je rozebrána komunikace pomocí družicových sítí VSAT. Jsou definovány možné topologie sítě, používaná kmitočtová pásma, oběžné dráhy využívaných družic a také přístupové techniky. Další část je zaměřena na ...