Now showing items 1-1 of 1

  • Audiovizuální stimulátor 

    Bartoš, Michal
    Hlavním cílem této studie je seznámit se s metodami audiovizuální stimulace a vytvoření hardwarového řešení stimulačních LED brýlí a v prostředí LabView programovou aplikaci, která bude ovládat tyto stimulační brýle a ...