Now showing items 1-1 of 1

  • Využití odpadní vody v EDU pro vytápění 

    Bohůn, Vojtěch
    Předložená diplomová práce se zabývá různými způsoby energeticky výhodného využití odpadního tepla vznikajícího v průmyslových technologiích. Cílem práce je jednak poskytnout přehled o způsobech a místech vzniku odpadního ...