Now showing items 1-2 of 2

  • Optický spoj pro vnitřní bezkabelovou síť 

    Hrbáčková, Petra
    Diplomová práce rozebírá strukturu bezvláknové optické linky. Jako základní prvky optické linky jsou popsány optické vysílače, optické přijímače, jejich vlastnosti a princip zapojení. Uvedeny jsou charakteristiky čoček ...
  • Tvarování vyzařovací charakteristiky optického vysílače 

    Csonka, Gábor
    Diplomová práce se zabývá problematikou prostorové skládání více optických svazků. Popisuje základné poznatky a veličiny o prostorovém rozložení optické intenzity v laserovém svazku. Pomocí svazkové optiky popisuje formy ...