Now showing items 1-1 of 1

  • Charakterizace zadních stran solárních článků 

    Winkler, Luděk
    Tato diplomová práce se zabývá charakterizací zadních stran solárních článků. K popisu materiálových vlastností z pohledu zadní strany solárního článku je využito metod elektroluminiscence, emise světla z mikroplasmatu a ...