Now showing items 1-1 of 1

  • Automatizovaný měřicí testovací systém 

    Zálešák, Marek
    V následujícím textu je krátce popsán program LabVIEW od společnosti National Instruments a sběrnice GPIB. Hlavní část tohoto textu se zabývá návrhem a popisem softwaru vytvořeného pomocí programu LabVIEW pro automatizovaný ...