Now showing items 1-1 of 1

  • Klasifikační metody analýzy vrstvy nervových vláken na sítnici 

    Zapletal, Petr
    Tato práce se zabývá klasifikací vrstvy nervových vláken na sínici. Pro klasifikaci jsou použita data získaná šesti různými metodami texturní analýzy. Každá metoda vypočítá ze vstupních obrazů vektor příznaků, který je pro ...