Now showing items 1-3 of 3

 • Gelové polymerní elektrolyty s vyšší požární bezpečností 

  Musil, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou přípravy gelových polymerních elektrolytů na bázi PMMA a sulfolanu s vyšší požární bezpečností a vysokou iontovou vodivostí. Teoretická část pojednává o elektrolytech pro Li – ion ...
 • Určení vlivu iontů ve struktuře hydroxidu nikelnatého 

  Navrátil, Jan
  Diplomová práce je rozdělena nejprve do teoretické části, která zahrnuje základní vlastnosti niklových hmot pro alkalické akumulátory. Praktická část je věnována měřením niklových hmot pomocí cyklické voltametrie. V další ...
 • Vodivé polymery a jejich využití v superkondenzátorech 

  Gottwald, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá problémy použití vodivých polymerů pro výrobu elektrod superkondenzátorů a optimalizací technologického procesu jejich výroby. Základním zaměřením práce je optimalizace použitého množství polymeru ...