Now showing items 1-1 of 1

  • Měření impedancí s vyhodnocováním nejistot 

    Fiala, Radim
    Tato diplomová práce pojednává o stanovování standardních nejistot při měření elektrických veličin. Dále jsou navrženy postupy výpočtu nejistot u měření impedancí. Impedance je změřena za pomocí LCR Metru Agilent 4263B. ...