Now showing items 1-6 of 6

 • Metody měření přenosových rychlostí v datových sítích 

  Franc, Jan
  Úkolem této diplomové práce byly známé metody pro testování kvality přenosových parametrů datových sítí. Při analýze těchto testů jsem vycházel ze standardu RFC 2544. Na základě získaných informací a rozboru již existujících ...
 • Nabíječka NiCd, NiMH a Li-ion akumulátorů napájená a řízená pomocí USB 

  Nosek, Petr
  Práce se zabývá rozborem a nabíjení baterií typu NiCd, NiMH, Li-lon pomocí mikrokontroleru z řady ATMEL AVR ovládaného a napájeného z PC pomocí USB. Část je věnována charakteristice USB rozhraní a jeho možnostem softwarové ...
 • Portál pro podporu výuky kryptografie 

  Forman, Tomáš
  Cílem diplomové práce je vybudování webového portálu pro prezentaci základních kryptografických algoritmů. Ty budou nejprve vysvětleny po teoretické stránce a následně demonstrovány pomocí skriptů. Součástí projektu je ...
 • Protichybové systémy s prokládáním 

  Pacher, Jakub
  Tato práce se zabývá protichybovými systémy s prokládáním. Nejdříve je podán přehled o často používaných zabezpečovacích kódech. Dále jsou popsány základní dvě techniky prokládání spolu s jejich porovnáním. V další části ...
 • Regulovatelný zdroj napájený a řízený pomocí USB 

  Pavlíček, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací napěťového zdroje, který je napájený a řízený pomocí sběrnice USB. V teoretické části je popsán princip komunikace na sběrnici USB a popsány ovladače, které tuto komunikaci ...
 • Srovnání širokopásmových systémů HomePlug a DS2 technologie PLC 

  Horáček, Lukáš
  Tato práce se zabývá srovnáváním širokopásmových systémů HomePlug a DS2 technologie PLC (Power Line Communications). PLC je technologie umožňující přenášet data po silových rozvodech elektrické sítě. Teoretická část je ...