Recent Submissions

 • Neuroinformatika: metody kalibrace v multicentrické MR studii 

  Kovalčík, Tomáš
  Práce se zabývá metodami kalibrace multicentrických studii magnetické rezonance. Magnetická rezonance je jev, kdy se látce v magnetickém poli o indukci B0 dodá energie v podobě RF impulzu s Larmorovou frekvencí a tím se ...
 • Návrh, realizace a simulace síťových protokolů v NS2 

  Zvolenský, Daniel
  Cílem této práce je podrobně se seznámit se simulačním prostředím Network Simulator 2, nastudovat problematiku senzorových sítí a jejich podporu v tomto simulátoru a dle výběru implementovat příslušný protokol a realizovat ...
 • Řízení pohonů mobilního robotu Minidarpa 

  Libra, Jaroslav
  Hlavním úkolem této diplomové práce je navrhnout obvody pro zpětnovazební řízení hlavních pohonů robotu Minidarpa. Práce obsahuje popis řízeného pohonu mobilního robotu a teorii řízení stejnosměrného motoru. Další část ...
 • Vícefázový serio-paralelní LLC rezonanční měnič 

  Drda, Václav
  Diplomová práce pojednává o návrhu spínaného napájecího zdroje středních a vysokých výkonů na principu vícefázového řízení spínání. Pro dosažení vysoké účinnosti, malých rozměrů a vyhovujících nákladů zdroj využívá ...
 • Lokalizace stanic u systému internetové televize 

  Pokludová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá lokalizací stanice v rámci digitálního televizního vysílání přes Internet protokol. Cílem diplomové práce bylo vytvoření obecného modelu pro lokalizaci stanic u systému internetové televize. Práce ...
 • Výpočet jednofázového asynchronního motoru 

  Ševčík, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá jednofázovým asynchronním motorem. První část pojednává o konstrukci, principu činnosti a základních parametrech tohoto motoru. Je probrán také vznik točivého momentu a momentové charakteristiky ...
 • Bezdrátový optický spoj 

  Šála, Jakub
  V této diplomové práci je zachycena problematika současných možností bezdrátových optických spojů, omezení jejich nasazení v praxi s ohledem na dostupnost a spolehlivost. Jsou provedena měření na bezdrátovém optickém spoji ...
 • Srovnání širokopásmových systémů HomePlug a DS2 technologie PLC 

  Horáček, Lukáš
  Tato práce se zabývá srovnáváním širokopásmových systémů HomePlug a DS2 technologie PLC (Power Line Communications). PLC je technologie umožňující přenášet data po silových rozvodech elektrické sítě. Teoretická část je ...
 • Zkoumání uhlíku jako aditiva záporné aktivní hmoty olověného akumulátoru pro hybridní elektrická vozidla 

  Tonar, Karel
  Olověné baterie pro hybridní vozidla (HEV) jsou zatíženy rychlocyklovacím režimem ve stavu částečného nabití. Záporné elektrody akumulátorů vykazují nízkou schopnost příjmu elektrického náboje. Životnost akumulátorů ...
 • Softwarová podpora výuky klasické kryptoanalýzy 

  Fojtová, Lucie
  Některé z dneších moderních šifrovacích systémů obsahují ve svých základech myšlenky klasických symetrických šifer, jako je např. transpoziční princip v šifře DES. Pro úspěšnou kryptoanalýzu těchto druhů šifer je třeba ...
 • Program pro testování rychlosti šifrovacích algoritmů 

  Volf, Lukáš
  Program pro testování rychlosti šifrovacích algoritmů je projekt, jehož cílem je vytvoření programu, jenž bude testovat specifické vlastnosti jednotlivých šifrovacích protokolů a výsledky testování bude ukládat pro pozdější ...
 • Zpracování otisků prstu 

  Pšenák, Patrik
  V mojej diplomovej práci sa zaoberám rôznymi technikami používanými pri spracovávaní odtlačkov prstov za účelom identifikácie odtlačku. Pomocou softwarového nástroja Visual C++ a knižnice funkcií OpenCV som naprogramoval ...
 • Modelování prostorové akustiky 

  Bernát, Michal
  Tato práce se zabývá geometrickými modelovacími metodami a jejich implementací v~prostředí Octave (Matlab), které je pro praktickou realizaci ideální. V první části je práce zaměřena na velmi zjednodušenou metodu zrcadlových ...
 • Bifurkační analýza elektrického pohonu 

  Mach, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá jevem bifurkace ve stejnosměrném pohonu. Obsahuje teoretickou část, výsledky simulací a měření na reálném pohonu v laboratoři. Simulace byly provedeny v programu MATLAB a jejich výsledkem ...
 • Vzdálená správa jednočipových systémů 

  Vágner, Martin
  Práce řeší problematiku vzdálené správy paměti programu (firmware) jednočipových systémů založených na mikrokontrolérech řady Atmel AVR prostřednictvím rozhraní Ethernet a protokolů TCP/IP. Komunikaci zprostředkovává ...
 • Bezdrátové zabezpečovací zařízení 

  Nejedlý, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a studií bezdrátového zabezpečovacího zařízení. Jedná se o zařízení pracují v pásmu ISM tvořené dvěmi jednotkami zajišťující zabezpečení daného předmětu. Komunikace mezi oběmi jednotkami je ...
 • Systém správy konfigurací páteřní sítě Cisco 

  Bartoš, Jan
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit aplikaci pro správu konfigurací páteřní sítě od firmy Cisco. Tato aplikace měla umožnit uživateli jednoduchou a přehlednou manipulaci s konfiguračními soubory. Jejím úkolem bylo komunikovat ...
 • Obrazové filtry pro evoluční programování 

  Zavadil, Miloš
  Obrazové filtry představují část vědní disciplíny zabívající se digitálním zpracováním obrazu. Filtrace obrazu slouží ke zvýraznění určité informace. Můžeme potlačit šum, vyhladit obraz, zvýraznit kontrast nebo detekovat ...
 • Model terminálu VSAT 

  Kudlička, Miroslav
  V této práci je rozebrána komunikace pomocí družicových sítí VSAT. Jsou definovány možné topologie sítě, používaná kmitočtová pásma, oběžné dráhy využívaných družic a také přístupové techniky. Další část je zaměřena na ...
 • Univerzální hardwarová platforma podporující operační systém Linux 

  Skopal, Miroslav
  Tato práce se zabývá problematikou vývoje a vytvoření univerzální hardwarové platformy podporující operační systém Linux. Zaměřuje se především na mikroprocesory využívající architekturu ARM s jádry ARM7, ARM9 a ARM11. ...

View more